fbpx

Paieška

Paieška

Svetainėje www.karaliudovanos.lt Jūsų duomenis valdo MB „Karalių dovanos“ (toliau Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 302715141, registruotos buveinės adresas Šviesos g. 6, Šilagalio k., LT-36220 Panevėžio r.

Duomenų valdytojo kontaktai:

Telefono nr.:  +(370) 693 10981
El. pašto adresas: info@karaliudovanos.lt 

Kokie ir kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi svetainėje www.karaliudovanos.lt, kiek laiko saugomi ir kam gali būti perduoti?

  1. Vartotojų paskyrų internetinėje svetainėje sukūrimo ir administravimo tikslu – vardas, pavardė, paskyros vardas ir slaptažodis, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas – saugomi 2 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos.
  2. Prekių pristatymo tikslu reikalingi duomenys – vardas, pavardė ar įstaigos pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas – saugomi iki kol įvykdomas užsakymas, duomenys gali būti perduoti siuntų pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms.
  3. Socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu – unikalus ID, IP adresas, įrenginio informacija – saugomi kol socialinio tinklapio lankytojas yra paskyrų sekėjas.

Kokie ir kaip tvarkomi asmens duomenys socialiniuose tinkluose?

Kliento pateikiama informacija kontroliuojama bendrai su socialinių tinklų valdytojais, kaip bendri asmens duomenų valdytojai.

Šiuo metu turimos paskyros socialiniuose tinkluose:

Facebook – https://www.facebook.com/KaraliuDovanos socialinio tinklo duomenų tvarkymo politika yra pateikiama adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram – https://www.instagram.com/karaliudovanos/ socialinio tinklo duomenų tvarkymo politika yra pateikiama adresu https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių duomenų tvarkymo politikas bei susisiekti tiesiogiai su paslaugų teikėjais, jei kyla papildomų klausimų dėl to, kaip yra naudojami Jūsų duomenys.

Kam galime perduoti duomenis?

Asmens duomenis galime perduoti darbuotojams, tarpininkams, skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, archyvavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, teisines, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams. Taip pat galime atskleisti informaciją apie asmenį, jei turime padaryti tai pagal įstatymą arba siekdami apginti savo teises ar interesus. Duomenis apie asmenį taip pat galime perduoti ketinant perleisti bendrijos veiklos ar jos turto dalį ar reorganizuoti bendriją, potencialiam veiklos ar jos dalies įgijėjui, kitiems reorganizavimo dalyviams.

Kaip tvarkomi asmens duomenys?

Asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Kokios yra duomenų subjekto teisės?

1. Jūs turite teisę pasiteirauti, ar yra tvarkomi kokie nors Jūsų asmens duomenys. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį laisvos formos prašymą el. paštu info@karaliudovanos.lt. Mes Jūsų prašymo įvykdymo tikslu galime Jūsų paprašyti patvirtinti savo asmens tapatybę.

2. BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis.

3. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis.

4. Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti.

Terminai

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus atsakome raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo. Kilus įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento. Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus el. paštu info@karaliudovanos.lt. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt/).

Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis el. paštu info@karaliudovanos.lt.

Produktas įdėtas į Jūsų pirkinių krepšelį