fbpx

Paieška

Paieška

Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.karaliudovanos.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Karalių dovanos“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Privatumo politika bei Apmokėjimas ir pristatymas priedai sudaro neatsiejamą šių Taisyklių dalį ir yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką, Pirkėjui įsigyjant prekes www.karaliudovanos.lt elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.


Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje www.karaliudovanos.lt suformavęs prekių krepšelį, sutinka su internetinės parduotuvės Taisyklėmis ir apmoka už prekes.


Pirkėjo teisės ir pareigos
1. Pirkėjas pateikęs užsakymą elektroninėje parduotuvėje privalo tiksliai užpildyti privalomus atsiskaitymo ir pristatymo formoje esančius laukus.

2. Pirkėjas privalo už užsakytas prekes sumokėti tikslią už jas susidariusią sumą.

3. Pirkėjas gavęs prekes privalo iš karto patikrinti ar prekės nepažeistos dėl transportavimo, ar prekės neturi kitų kokybės trūkumų, o trūkumus pastebėjus, per 3 d. d. apie juos pranešti Pardavėjui el. paštu info@karaliudovanos.lt, pateikiant trūkumų įrodymą (nuotrauką, vaizdo įrašą ar kitą įrodymą).

4. Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo kontaktuose nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

5. Pirkėjas turi visas kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pardavėjo teisės ir pareigos
1. Pardavėjas, Pirkėjui sumokėjus už prekes, privalo jas pristatyti pagal svetainėje pateiktas apmokėjimo ir pristatymo sąlygas.

2. Pardavėjas privalo, pastebėjus Pirkėjo per klaidą sumokėtą permoką, grąžinti pinigų skirtumą, bet neįsipareigoja apie tai informuoti Pirkėjo.

3. Pardavėjas privalo atsakyti už prekių trūkumus, jeigu Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki prekės perdavimo.

4. Pardavėjas privalo, Pirkėjui pareikalavus, grąžinti jam sumokėtus pinigus pagal šių Taisyklių prekių ir pinigų grąžinimo nuostatas.

5. Pardavėjas privalo Pirkėjui kreipiantis atsakyti į visus, su užsakymu susijusius klausimus.

6. Pardavėjas privalo laikyti paslaptyje visus Pirkėjo nurodytus asmeninius duomenis (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą asmeninę informaciją).

Prekių gražinimas

Jeigu parduotos prekės neatitinka kokybės reikalavimų ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jų trūkumų, tai, nusipirkęs netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

  • kad prekės būtų pakeistos tinkamos kokybės, išskyrus atvejus, kai jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;
  • kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  • kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekių trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  • Pardavėjui neištaisius trūkumų – grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti prekių.

Pirkėjas turi teisę apmokėjus už prekes elektroninėje parduotuvėje www.karaliudovanos.lt užsakymą atšaukti apie tai informuodamas Pardavėją bei susigrąžinti sumokėtus pinigus:

  • Pardavėjui nespėjus išsiųsti prekių – visą pinigų sumą;
  • Pardavėjui išsiuntus prekes – tik už prekes sumokėtą sumą. Pinigai už siuntimo paslaugas negrąžinami.

Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes be trūkumų per 14 k. d. nuo prekės priėmimo momento, apie tai informuodamas Pardavėją. Pirkėjas grąžindamas prekes be trūkumų siuntimo išlaidas apmoka iš savų lėšų. Grąžinamos prekės turi būti tokios pat tvarkingos ir nepažeistos, kokios buvo pristatytos.

Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekes, traktuodamas, kad jos turi trūkumų, turi įrodyti, kad jie buvo ar atsirado iki perdavimo, pateikiant trūkumų įrodymą – nuotrauką, vaizdo įrašą ar kitą. Įrodymo nepateikus, Pardavėjas nepradeda prekių bei pinigų grąžinimo procedūros.

Be šių pagrindinių aptartų prekių grąžinimo taisyklių, galioja visos kitos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Pinigų grąžinimas

Pinigai į Pirkėjo nurodytą sąskaitą pervedami per 5 d. d. nuo prekės sugrąžinimo Pardavėjui momento, o esant bendram sutarimui, kad prekių kaina sumažinama dėl trūkumų, tačiau Pirkėjas jas pasilieka – per 5 d. d. nuo elektroniniu paštu patvirtinto sprendimo grąžinti sutartą dalį pinigų.

Baigiamosios nuostatos
Šios taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Visi nesutarimai yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka.

Atgal į viršų
Produktas įdėtas į Jūsų pirkinių krepšelį